Oficálna stránka obce

Modernizácia verejného osvetlenia

16. mája 2018

Popis

Predmetom projektu je kompletná výmena starých svietidiel v obci a ich nahradenie LED osvetlením. Vymenených bude 569 svietidiel, z dôvodu doplnenie chýbajúcich svietidiel bude novo osadených 611. Vymenené budú aj 2 zastaralé rozvádzače a 31 stĺpov.

Cena

Zmluvná cena diela: 343 361,53 € s DPH

Skutočná cena diela: po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: po ukončení

Harmonogram

  1. príprava podkladov k realizácií, audit existujúceho verejného osvetlenia: 1/2017 – 6/2017
  2. realizácia verejného obstarávania: 7/2017 – 3/2018
  3. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom (ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.): 4/2018
  4. začatie stavebných prác: 5/2018
  5. predpokladaný termín ukončenia prác: 10/2018

Fotodokumentácia

  •  
  •  

Diskusia

Last modified: 21. mája 2018