Oficálna stránka obce

Kultúra

DOM KULTÚRY ROVINKA

Dom kultúry, po rozsiahlej rekonštrukcii a prístavbe, ako viacúčelové zariadenie, ponúka všetkým občanom a organizáciám kultúrne, spoločenské i komerčné služby. Jednotlivé priestory sú vhodné na usporiadanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, tanečných, hudobných a divadelných predstavení, koncertov, tanečných zábav, plesov, výchovno-vzdelávacích podujatí, výstav, vernisáží, predajných a prezentačných akcií ako i na športové využitie a relax.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
„ČERVENÉ JABĹČKO“

Súbor vznikol v roku 2000 pod záštitou obce, na podnet a v spolupráci so všestranným umelcom inštrumentalistom, spevákom, tanečníkom a rezbárom Vilom Meškom. Umelecky ho vedie dlhoročná sólistka SĽUK-u Tatiana Mincová a jej asistentkou je tiež dlhoročná sólistka SĽUK-u Bežka Hrčková. Krojové vybavenie realizuje Janette Mešková.

 Cieľom súboru je udržať ľudové tradície v srdciach tých najmenších ale aj detskou hravosťou a tanečnosťou rozvíjať a šíriť krásy slovenských ľudových piesní a tancov ako aj reprezentovať obec na rôznych kultúrnych podujatiach.

 Súbor združuje 50 detí vo veku od 4 do 18 rokov. Námety na svoje programové vystúpenia čerpajú z regionálnej ľudovej kultúry Liptova, Šariša, Trenčína, Goralu a Terchovej. Za svojej existencie súbor absolvoval množstvo vystúpení na slávnostných podujatiach, festivaloch a tiež benefičných akciách na celom Slovensku ale najmä na obecných oslavách v obciach regiónu Podunajsko a mestských častiach Bratislavy, kde získali aj niekoľko ocenení. Zúčastnili sa aj vystúpení v Juhoslovanskej Vojvodine, Rakúsku, Chorvátsku, Maďarsku a Taliansku.

 S podporou Nadácie Slovenskej Sporiteľne v roku 2008 realizovali projekt výchovných koncertov pre deti materských a základných škôl v Bratislave a v jej bezprostrednom okolí na podporu zachovania ľudových zvykov a tradícií.

ŽENSKÝ SPEVÁCKY SÚBOR SENIORIEK
„JABĹČKO“

  • Emília Stoláriková

    Vedúca súboru

    • 02/45985 248; 0903/286 410