Oficálna stránka obce

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Obec Rovinka má zriadení nasledovné komisie:

Sociálna a zdravotná komisia
Kultúrno-športovo-školská komisia
Stavebná a dopravná komisia
Komisia finančná, obchod a služby
Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu