Oficálna stránka obce

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Referent stavebného úradu

Obec Dunajská Lužná hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: samostatný referent stavebného úradu Oznam – voľné...

18. marca 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Prednosta obecného úradu – Miloslavov

Obec Miloslavov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu obecného úradu obce Miloslavov. Výberové konanie –...

14. marca 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Riaditeľ základnej školy – Blatné

Obec Blatné vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Blatnom, 900 82 Blatné. Výberové konanie...

14. marca 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy – Tomášov

Obec Tomášov vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcií: riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským, 1. mája...

11. marca 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Referent stavebného úradu

Obec Dunajská Lužná hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta: samostatný referent stavebného úradu Voľné pracovné...

6. februára 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Riaditeľ materskej školy – Kaplna

Obec Kaplna vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kaplna 174, 900 84 Báhoň. Výberové konanie...

17. januára 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Riaditeľ materskej školy – Senec

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy A. M. Szencziho, Fándlyho 20, Senec. Výberové...

16. januára 2019

Viac info

Pracovné ponuky

Učiteľka ZŠ – Hrubý Šúr

Hľadáme učiteľku (riaditeľku v jednej osobe), ZŠ 1. stupeň s vyučovacím jazykom slovenským na TPP v Hrubom Šúre...

11. januára 2019

Viac info