Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OZNAMY

Aktuality

Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2019

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre 2. polrok 2019. Interaktívny kalendár nájdete aj na...

24. mája 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Deň detí

Deň detí sa uskutoční 31. mája 2019 o 16.00 h za obecným úradom....

23. mája 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 29. mája 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční V. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

23. mája 2019

Viac info

Aktuality

Hlásenie obecného rozhlasu na webstránke

Hlásenia obecného rozhlasu nájdete po kliknutí na odkaz hlásenie obecného rozhlasu ako aj na webstránke obce...

23. mája 2019

Viac info

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu – okrsky

V obci Rovinka sa bude vo voľbách do Európskeho parlamentu voliť v 3 volebných okrskoch: 1. okrsok: volebná miestnosť –...

22. mája 2019

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Z dôvodu čerpania dovolenky budú ambulancie v zdravotnom stredisku zatvorené nasledovne: ambulancia pre deti a dorast (MUDr....

22. mája 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Rovinčanská kvapka krvi

Rovinčanská kvapka krvi sa uskutoční 28. mája 2019 od 8.00 h do 11.00 h. v Kultúrnom dome Rovinka. Bližšie...

22. mája 2019

Viac info

Aktuality

Zmena organizácie dopravy 1. a 2. 6. 2019

Z dôvodu konania triatlonových pretekov bude v dňoch 1. a 2. júna 2019 zmena organizácie dopravy na...

21. mája 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Rovinčanský guláš – 5. ročník

Dňa 25. mája 2019 od 10.00 h sa v areáli futbalového ihriska v Rovinke uskutoční 5. ročník súťaže vo varení gulášu...

20. mája 2019

Viac info

Aktuality

Kompostéry

Záujemcovia o kompostéry si ich môžu prísť vyzdvihnúť na obecný úrad. K dispozícií sú všetky veľkosti...

15. mája 2019

Viac info

Aktuality

Očkovanie psov proti besnote

Veterinár MVDr. Závodský oznamuje, že pravidelné očkovanie psov proti besnote bude robiť 08. 06. 2019 od 09.00 h do...

15. mája 2019

Viac info

Aktuality

Dobročinná zbierka pre krízové centrum Dúha

11. mája 2019 (t. j. v sobotu) od 8.00 h do 18.00 h sa v Rovinke uskutoční dobročinná zbierka pre Krízové...

10. mája 2019

Viac info

Aktuality

Preventívna celoplošná deratizácia – jar 2019

V prílohe nájdete výzvu na vykonanie preventívnej deratizácie v období od 01. 04. 2019 do 31. 05. 2019....

9. mája 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Detské rybárske preteky

Výbor MO SRZ Dunajská Lužná, pozýva na tradičné rybárske preteky detí, ktoré sa uskutočnia 11. mája 2019 od 8.00 h do...

7. mája 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí...

5. mája 2019

Viac info

Aktuality

Zmena otváracích hodín a dní zberného dvora

Od 1. mája 2019 sa menia otváracia doba aj otváracie dni zberného dvora. Zmena nastane počas týždňa, keď už nebude otvorený...

30. apríla 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Podujatie Rovinčanský guláš sa odkladá

Z dôvodu očakávaného nepriaznivého počasia sa súťaž vo varení gulášu Rovinčanský guláš dňa 04. 05. 2019...

30. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Z dôvodu čerpania dovolenky a odstávky vody v obci budú ambulancie v zdravotnom stredisku zatvorené nasledovne: interno –...

29. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Odmedzenie služieb v obci

Z dôvodu odstávky vody v obci bude dňa 03. 05. 2019 zatvorený obecný úrad, materská škola, základná škola,...

29. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 30. apríla 2019 o 19:00 sa v zasadačke Obecného úradu v Rovinke uskutoční IV. zasadnutie obecného...

26. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Generálne revízie v Slovnafte

Od 27. apríla do konca júna 2019 sa budú v rafinérii Slovnaft realizovať plánované generálne revízie a technologické...

24. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Prerušenie dodávky vody

V celej obci bude dňa 03. 05. 2019 v čase od 8.00 h do 15.30 h z dôvodu plánovanej prekládky...

24. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Odpisovanie stavov elektromerov

V termíne od 20. do 28. apríla 2019 bude pracovník Západoslovenskej distribučnej, a.s. vykonávať odpisy stavov elektromerov v...

24. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Výluky vlakov RegioJet – apríl (zmena)

Z dôvodu údržby železničnej infraštruktúry obmedzia ŽSR jazdy niektorých vlakov spoločnosti RegioJet. Oproti pôvodne oznámeným...

23. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Od marca 2019 je v obci zriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce Rovinka. Hoci zbor existuje len krátko, jeho členovia sa aktívne...

17. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 30.04.2019

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 30. 04. 2019 bez dodávky elektriny...

15. apríla 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Brigáda ku Dňu zeme

Brigáda pri príležitosti Dňa zeme sa v obci uskutočnila o niečo skôr ako bolo zvykom a to už 13. apríla. Aj napriek...

14. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré sa budú konať 25. mája 2019...

11. apríla 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Spoločná brigáda ku Dňu Zeme 2019

Vážení a milí občania Rovinky, dovoľte nám pozvať Vás na spoločnú brigádu, ktorú organizujeme pri príležitosti Dňa...

10. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Rovinčanka vo finále Miss Slovensko 2019

Medzi 12 finalistiek súťaže Miss Slovensko 2019 sa prebojovala aj Rovinčanka Barbora Korcová. Ak jej chcete vyjadriť podporu môžete...

7. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Výluky vlakov RegioJet – apríl

Z dôvodu údržby železničnej infraštruktúry obmedzia ŽSR jazdy niektorých vlakov spoločnosti RegioJet. Viac informácií nájdete...

7. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Požiare v jarných mesiacoch a ochrana pred nimi

V prílohe nájdete informácie o riziku požiarov počas jarných mesiacov, ktoré spracovala Dobrovoľná požiarna ochrana Územný...

1. apríla 2019

Viac info

Aktuality

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa uskutoční zber nebezpečného odpadu, dňa 25. 04. 2019 t. j. vo štvrtok od 15.00 h do 18.00 h...

1. apríla 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Deň otvorených dverí a zápis detí do Súkromnej materskej školy Hrášok

Milí rodičia, Súkromná materská škola Hrášok organizuje Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. 04. 2019...

29. marca 2019

Viac info

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – okrsky pre 2. kolo

kolo – 16. marec 2019 kolo – 30. marec 2019 V obci Rovinka sa bude voliť v 3 volebných okrskoch: 1. okrsok: volebná...

29. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Deň otvorených dverí v materskej škole

Dňa 10. 04. 2019 od 9.00 h do 11.00 h sa v Materskej škole, Sadová 206/7, Rovinka uskutoční deň otvorených dverí....

29. marca 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 27. marca 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční III. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka...

24. marca 2019

Viac info

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb Vlády Slovenskej republiky budú v obci...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Prevzatie potvrdenia o pridelení názvu ulice a tabuľky s orientačným číslom – Slnečnicová ul.

Občania bývajúci na ulici  S L N E Č N I C O V Á  si môžu v termíne od 20. 03. 2019...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Prepravná služba pre občanov Rovinky

Obec Rovinka v spolupráci so združením OMAPO začína poskytovať pre občanov prepravnú službu do okolitých miest a obcí....

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Úhrada daní a poplatku za komunálny odpad

Správca dane obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní (daň z nehnuteľností a daň za psa), že rozhodnutia...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Prihlasovanie detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 06. 05. 2019 do 10. 05. 2019....

18. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí...

15. marca 2019

Viac info

Aktuality

Informácia pre voličov k voľbám prezidenta

V prílohe nájdete informácie pre voličov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia 16. marca 2019. Informácia pre voliča...

13. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Hovorme spolu o ovzduší v Rovinke

Pozývame Vás na verejnú diskusiu medzi pozvanými zástupcami MŽP SR, SHMÚ, SIŽP, rafinérie Slovnaft, poslankyne NR...

13. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Odovzdanie protipovodňového vozíka pre dobrovoľných hasičov obce

Dňa 14. 03. 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. odovzdá prezident Hasičského a záchranného zboru generál JUDr. Alexander...

13. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. a 2. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí výstraha 2....

10. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Jarná zabíjačka v ekologickejšom duchu

Ako ste už určite mnohí zachytili v sobotu 9. marca sa bude konať za reštauráciou Morris tradičná obecná zabíjačka. Keďže...

7. marca 2019

Viac info

Aktuality

Preberanie potvrdení o pridelení domových čísiel a pridelení ulice

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, oznamuje, že z technických dôvodov nie je možné prideliť adresy stavbám...

7. marca 2019

Viac info

Aktuality

Ochrana pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi Chráňme si našu prírodu. Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy...

6. marca 2019

Viac info

Aktuality

Mimoriadna informácia o činnostiach v rafinérii

Vzhľadom k neplánovanému odstaveniu a následného nábehu jednej z výrobných jednotiek bude v rafinérii Slovnaft...

6. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí výstraha 1. stupňa dňa...

6. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. a 2. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí výstraha 2....

4. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Jarná zabíjačka

Pozývame Vás na tradičnú jarnú zabíjačku, ktorá sa bude konať 9. marca 2019 na parkovisku za reštauráciou Morris....

1. marca 2019

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 13.03.2019

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 13. 03. 2019 bez dodávky elektriny...

1. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výluky vlakov RegioJet – marec

Z dôvodu údržby železničnej infraštruktúry obmedzia ŽSR jazdy niektorých vlakov spoločnosti RegioJet. Viac informácií nájdete...

1. marca 2019

Viac info

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – okrsky

kolo – 16. marec 2019 kolo – 30. marec 2019 V obci Rovinka sa bude voliť v 3 volebných okrskoch: 1. okrsok: volebná...

1. marca 2019

Viac info

Aktuality

Kandidáti vo voľbách prezidenta republiky

Kandidáti vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 v abecednom poradí sú: Béla Bugár, Ing. Zuzana Čaputová,...

25. februára 2019

Viac info

Aktuality

Rozpis svätých omší od marca do decembra

Z dôvodu rekonštrukcie a prístavby Kostola sv. Trojice v Rovinke sa od marca 2019 budú sväté omše konať v sále Kultúrneho domu v...

23. februára 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 27. februára 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční II. zasadnutie obecného zastupiteľstva....

22. februára 2019

Viac info

Aktuality

Náhradný vývoz komunálneho odpadu

Náhradný vývoz komunálneho odpadu prebieha dnes 19.02.2019. Nakoľko zberová spoločnosť túto informáciu neposkytla obci dopredu,...

19. februára 2019

Viac info

Aktuality

Zrušenie vývozu komunálneho odpadu dňa 18. 02. 2019

Z dôvodu dopravnej nehody zberového vozidla nebude dnes 18. 02. 2019 vyvezený komunálny odpad. O náhradnom...

18. februára 2019

Viac info

Aktuality

Dopravné kamery – živé vysielanie

Dopravnú situáciu v obci si môžete pozrieť prostredníctvom živého vysielania z kamery umiestnenej na kultúrnom dome. Živé...

17. februára 2019

Viac info

Aktuality

Zápis do základnej školy

Zápis do Základnej školy v Rovinke sa pre školský rok 2019/2020 uskutoční na adrese Základná škola, Školská 266, Rovinka v...

13. februára 2019

Viac info

Aktuality

Odpisovanie vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že od 13. 02. 2019 až do 28. 02. 2019 bude poverený...

13. februára 2019

Viac info

Aktuality

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v termínoch: kolo: 16. marca 2019 kolo: 30. marca 2019 Vydávanie hlasovacích...

13. februára 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí výstraha od...

10. februára 2019

Viac info

Aktuality

Prevzatie tabuliek s orientačným číslom – Cínová ulica

Občania bývajúci na ulici CÍNOVÁ si môžu v termíne od 11. 02. 2019 prevziať v stránkových...

8. februára 2019

Viac info

Aktuality

Sťahovanie stavebného úradu

Oznamujeme Vám, že stavebný úrad bol presťahovaný z obecného úradu do kultúrneho domu na 2. poschodie (bočný vchod od hlavnej...

8. februára 2019

Viac info

Aktuality

Výluky vlakov RegioJet – február

Z dôvodu údržby železničnej infraštruktúry obmedzia ŽSR jazdy niektorých vlakov spoločnosti RegioJet. Viac informácií nájdete...

6. februára 2019

Viac info

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli vyhlásené predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 16. marca...

6. februára 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 30. januára 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční I. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka...

25. januára 2019

Viac info

Aktuality

Výluky vlakov RegioJet – január

Z dôvodu údržby železničnej infraštruktúry obmedzia ŽSR jazdy niektorých vlakov spoločnosti RegioJet v dňoch...

22. januára 2019

Viac info

Aktuality

Dopĺňanie košov na psie exkrementy v obci

Na základe požiadaviek sa budú v obci dopĺňať koše na psie exkrementy. Nakoľko ako psíčkari máte najlepší prehľad, kde by...

21. januára 2019

Viac info

Aktuality

Prevádzka detských ihrísk v obci počas zimných mesiacov

Všetky verejné detské ihriská v správe obce sú v zmysle prevádzkového poriadku počas zimného obdobia v termíne od...

18. januára 2019

Viac info

Aktuality

Pridelenie orientačných čísel na nových uliciach

Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch (s pridelenými súpisnými číslami) na nových uliciach – Broskyňová,...

18. januára 2019

Viac info

AktualityPodujatia

12. reprezentačný ples obce

Obec Rovinka pozýva na 12. reprezentačný ples obce, ktorý sa bude konať 16. februára 2019 od 19.00 h v sále Kultúrneho domu v...

8. januára 2019

Viac info

Aktuality

Zber vianočných stromčekov

Vianočné stromčeky je možné odovzdať kedykoľvek na zbernom dvore počas otváracích hodín alebo ich je možné do...

7. januára 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Detské divadelné predstavenia

V roku 2019 sa uskutoční 10. ročník detských divadelných predstavení. Spolu pôjde o 8 predstavení, ktoré sa počnúc 13....

31. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska počas sviatkov

Z dôvodu čerpania dovoleniek budú ambulancie v zdravotnom stredisku zatvorené nasledovne: interná – hematologická ambulancia...

21. decembra 2018

Viac info

AktualityPodujatia

Betlehemské svetlo

Skautský oddiel Čarokéz prinesie v nedeľu 23. 12. 2018 do našej obce betlehemské svetlo, ktoré  sa bude...

21. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre 1. polrok 2019. Interaktívny kalendár nájdete aj na...

21. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Zatvorenie obecného úradu

Z dôvodu čerpania dovolenky a štátnych sviatkov bude Obecný úrad Rovinka zatvorený od 24. 12. 2018 do...

20. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Vývoz odpadu a otvorenie zberného dvora počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov ostáva vývoz komunálneho a separovaného odpadu nezmenený t. j. 24.12. sa bude vyvážať komunálny...

18. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Zmeny cestovných poriadkov Slovak Lines, a.s.

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2018/2019, ktoré budú od...

14. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Registrácia chovu ošípaných

Občan chovajúci minimálne 1 ošípanú (pre vlastnú spotrebu) má povinnosť ohlásiť túto skutočnosť na Regionálnu veterinárnu...

14. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 13. decembra 2018 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční X. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka...

10. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Získanie dotácie v rámci iniciatívy WIFI4EU

Obec Rovinka bola úspešná v rámci dotačnej schémy WIFI4EU a má nárok na dotáciu vo výške 15 000 € na vybudovanie wifi...

8. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Zatvorenie MŠ, ZŠ, OÚ, KD, detského centra a časti ZS dňa 14.12.2018

Z dôvodu prerušenia dodávky vody v obci dňa 14. 12. 2018, bude zatvorená materská škola, základná škola,...

6. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Prerušenie dodávky vody

V celej obci bude dňa 14. 12. 2018 v čase od 8:30 do 18:00 z dôvodu prác na stavbe D4R7 prerušená dodávka vody....

2. decembra 2018

Viac info

Aktuality

Zmena cestovného poriadku – RegioJet

Od 9. 12. 2018 bude platiť nový cestovný poriadok pre vlaky RegioJet na trati Bratislava – Kvetoslavov – Dunajská Streda...

2. decembra 2018

Viac info

AktualityPodujatia

Mikulášske predstavenie

8. decembra 2018 o 16.00 h sa v sále Kultúrneho domu v Rovinke uskutoční Mikulášske predstavenie Pierko...

29. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Oznam ZSE – aktualizácia údajov

Vážení občania, dnes a v najbližších dňoch Vás navštívia pracovní Západoslovenskej energetiky. Pracovník menom Ing. Peter...

29. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 12.12.2018

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 12.12.2018 bez dodávky elektriny...

28. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Prevzatie kompostérov (19.11. – 23.11.)

Všetci záujemcovia, ktorí si objednali kompostér do konca septembra (bez ohľadu na účasť na prednáške o kompostovaní), si...

19. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 21. novembra 2018 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného...

19. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Vývoz papiera

Nakoľko včera 15.11.2018 nebol z kapacitných dôvodov vyvezený papier všetkým občanom, dnes 16.11.2018 sa v poobedňajších...

16. novembra 2018

Viac info

Aktuality

Grantový program Dobrý sused

Spoločnosť Slovnaft vyhlásila grantový program Dobrý sused, zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj...

15. novembra 2018

Viac info